2 av 3: Att få dagsljus på morgonen kan hjälpa oss att fokusera resten av dagen....