Olej je to najlepšie a najcennejšie, čo sa z danej rastliny dá získať. Ak si nájdete...