Czasowe obniżenie VAT-u do 5 procent dla branż wyłączonych z działalności gospodarczej, kwota wolna od podatku...