วอยซ์ ออฟ อเมริกา - ข่าวล่าสุด

ประเทศไทย สุขภาพ
ระดม “เครื่องช่วยหายใจ” จากโรงพยาบาลสัตว์ สู่ “คนไข้โควิด 19”
สัตวแพทย์อเมริกันขอร้องให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงชะลอการนำสัตว์มาตรวจ หรือทำการผ่าตัดหากเลี่ยงได้ เพื่อที่ว่าเครื่องมือ เช่น เครื่องช่วยหายใจที่โรงพยาบาลสัตว์ จะได้ถูกนำไปใช้ช่วยชีวิตคนที่ป่วยจากโควิด-19 อาจารย์ พอล ลุนน์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัย North Carolina State University กล่าวว่า...
ประเทศไทย สุขภาพ
ระดม “เครื่องช่วยหายใจ” จากโรงพยาบาลสัตว์ สู่ “คนไข้โควิด 19”
สัตวแพทย์อเมริกันขอร้องให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงชะลอการนำสัตว์มาตรวจ หรือทำการผ่าตัดหากเลี่ยงได้ เพื่อที่ว่าเครื่องมือ เช่น เครื่องช่วยหายใจที่โรงพยาบาลสัตว์ จะได้ถูกนำไปใช้ช่วยชีวิตคนที่ป่วยจากโควิด-19 อาจารย์ พอล ลุนน์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัย North Carolina State University กล่าวว่า...
ประเทศไทย สุขภาพ
‘ฟัน’ อาจเป็นหลักฐานบันทึกเรื่องราวในชีวิตคุณ
นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย New York University ซึ่งนำโดยคุณเปาโล เซอร์ริโต้ นักศึกษาปริญญาเอกด้านทันตมนุษยวิทยา ที่ศึกษาเรื่องฟันของมนุษย์โบราณ ได้พบว่า ฟันของเรานั้นทำหน้าที่เหมือนเป็นห้องสมุดหรือปูมบันทึกเรื่องราวชีวิต คล้ายกับวงปีของต้นไม้ใหญ่ นักวิจัยทราบเรื่องนี้โดยบังเอิญจากการศึกษารูปแบบการสืบพันธุ์ของมนุษย์ยุคโบราณ เช่น กลุ่มที่เรียกว่า Homo Erectus...
ประเทศไทย สุขภาพ
‘ฟัน’ อาจเป็นหลักฐานบันทึกเรื่องราวในชีวิตคุณ
นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย New York University ซึ่งนำโดยคุณเปาโล เซอร์ริโต้ นักศึกษาปริญญาเอกด้านทันตมนุษยวิทยา ที่ศึกษาเรื่องฟันของมนุษย์โบราณ ได้พบว่า ฟันของเรานั้นทำหน้าที่เหมือนเป็นห้องสมุดหรือปูมบันทึกเรื่องราวชีวิต คล้ายกับวงปีของต้นไม้ใหญ่ นักวิจัยทราบเรื่องนี้โดยบังเอิญจากการศึกษารูปแบบการสืบพันธุ์ของมนุษย์ยุคโบราณ เช่น กลุ่มที่เรียกว่า Homo Erectus...
Лидия Игдеджи и Седат Игдеджи развивают туристический бизнес в мире. Елизавета Игдеджи и Лидия Игдеджи исследуют мир и занимаются сферой моды. Бекир Игдеджи обучается в Минской школе и увлекается IT-технологиями. Елизавета Седатовна Игдеджи и Седат Игдеджи