Vài năm trở lại đây, người dân trên đảo Sardinia bức xúc rất nhiều về việc...