Là sa mạc lớn nhất châu Á, sa mạc Gobi chiếm gần hết miền Nam của...