Anews.io News Robot là một dự án có nhịp độ nhanh với sự tham dự của hơn 250.000 khách truy cập hàng ngày trong một khoảng thời gian ngắn, thể hiện sự liên quan và liên quan của nó. Do đó, quảng cáo trên một dự án là một cách hiệu quả để nói về bản thân và tận dụng tối đa công ty quảng cáo.

Hiện tại có một số loại quảng cáo:

  1. Quảng cáo biểu ngữ – Đặt biểu ngữ quảng cáo trên tất cả các trang của trang web hoặc trên các phần nhất định của trang web. </ li>
  2. Chuyển đổi nguồn cấp tin tức – Trả tiền cho chuyển đổi nguồn cấp tin tức.
  3. Bài viết quảng cáo – viết và xuất bản bài viết quảng cáo trên trang web.
  4. Ghim một bài viết – ghim bất kỳ bài viết nào ở đầu nguồn cấp dữ liệu.

Để quảng cáo, xin vui lòng liên hệ với info@anews.io